In Medias Sex

Lezbijke i biseksualne žene se u većini diskusija o HIV-u i AIDS-u najčešće uopće ne spominju. Prema općenitom shvaćanju, AIDS za njih ne predstavlja nikakav problem.
Lezbijske životne forme i lezbijska seksualnost, prema tome, ne smatraju se ugroženim od AIDS-a. U medijima i većini znanstvenih područja važimo kao grupa bez HIV-rizika. Kao i većina ljudi, i mnoge od nas vjeruju da žene, koje upražnjavaju sex sa ženama, ne mogu dobiti AIDS. Zabluda: sex između žena ne štiti od bolesti prenosivih seksualnim odnosom, pa tako niti od AIDS-a.
 
Mogućnosti prenošenja virusa od žene ženi se različito procjenjuju. Djelomično slove kao sasvim neznatne, djelomično postoji histerično stvaranje panike, koje nema nikakve veze sa znanstvenim činjenicama. Mnoge informacije su zastarjele i sadržajno često proturječne. Mnoge žene zahtijevaju da se pri svakom obliku seksualnih aktivnosti koriste Latex-utenzilije i time potpiruju histeriju. S druge strane, postoje one koje tvrde da uopće ne postoji nikakva opasnost od infekcije.

Mnoge od nas su AIDS protjerale iz svojih glava, iz različitih razloga. Jedne jednostavno ne vide nikakvog razloga promijeniti svoje uobičajeno ponašanje u sexu. Druge ne žele kvariti romantiku ili strast prakticiranjem sigurnog sexa. Treće žele osjetiti toplu kožu i vlažnost, te zbog toga odbijaju koristiti Latex-rukavice i dental-damove.

Daleko veće probleme od upotrebe Latexa pričinjavaju barijere u glavi. Tabui i klišeji, koji izvan i unutar lezbijskih krugova postoje, sprečavaju primjereno ponašanje u rizičnim situacijama. Jedna žena može biti informirana o spolno-prenosivim bolestima, načinu prenošenja istih i o mogućnostima zaštite od zaraze- svejedno se događa da se dotična u spavaćoj sobi ne ponaša u skladu s time. Također postoje predrasude o različitim seksualnim praktikama. Jedino i isključivo otvorenost u seksualnosti nam omogućava individualno procijeniti, u kojim situacijama je zaštita primjerena.

Želimo ovdje odgovoriti na vaša pitanja o HIV-u i AIDS-u. Osim toga: sve spolno prenosive bolesti mogu povećati rizik zaraze HIV-om i ubrzati razvoj HIV-infekcije.

Također vas želimo informirati koliko god je to moguće. Ali, to ne znači da ćemo vam dati recepte za "pravilno" ponašanje. To niti možemo, niti želimo. Same morate odlučiti kako ćete se u kojoj situaciji ponašati, jer jedino vi znate gdje leže vaši rizici, zelje i potrebe.

Lezbe i AIDS - (ni)su tema za istraživanja

Da li je HIV između žena prenosiv? I ako jest: kako se prenosi? Ta pitanja muče mnoge žene. Dakako, da su u međuvremenu obavljena mnoga ispitivanja, ali istraživanje je iz više razloga još uvijek na početku:

Ni znanstvena istraživanja nisu pošteđena društvenih tabua i predrasuda. "Škakljive" i izazovne teme, u koje također spada i konzumacija ilegalnih droga, vode često ka iskrivljenim rezultatima. Teme, koje se tiču lezbi, su u istraživanjima, osim nekolicine iznimaka, naprosto isključene. To je između ostalog i zbog toga što znanstvenici - većinom muškarci - o životu lezbi jedva da išta znaju. Tako je, npr. jedan znanstvenik izjavio da lezbe u studijama trebaju biti zanemarene, jer ionako samo tu i tamo upražnjavaju sex. Ovakve izjave iskrivljuju pogled na stvarnost lezbijskog života i rezultiraju time da se žene, koje upražnjavaju sex sa ženama, u HIV-epidemiologiji uporno "previđaju".

Istraživanja o HIV-u i AIDS-u su pokazala da ne postoji ni jedan dio stanovništva koji je siguran od zaraze. Tko govori o "rizičnim grupama", koje si je virus navodno "odabrao", taj, dakle, griješi. Ali postoji rizično ponašanje.

Dugo vremena se smatralo da se žene pri sexu sa ženama ne mogu zaraziti. U međuvremenu je jasno: lezbijski način života ne štiti od spolno prenosivih bolesti, pa tako niti od HIV-a i AIDS-a.

Žene koje vole žene nisu nikakva izolirana zajednica. Postoje lezbe:

koje se fiksaju i dijele svoj pribor za fiksanje s drugima
koje su bile udate, ili su hetero- ili biseksualno živjele
koje imaju djecu
koje upražnjavaju sex sa muškarcima
koje su bile u zatvoru
koje se bave prostitucijom
koje su umjetno oplođene ili imaju namjeru to učiniti
koje su silovane
koje su primile transfuziju krvi

U tome što smo lezbe, žene koje vole žene, ne leži opasnost zaraze. To ovisi jedino o tome kako se ponašamo u rizičnim situacijama.

Lezbijska ljubav u vrijeme AIDS-a

O lezbijskoj ljubavi se mnogo priča, a još više mašta. Lezba nema sex sa muškarcima, ne uzima drogu i zbog toga nema ni nikakve veze sa HIV-om i AIDS-om. Latex? Možda kao dio garderobe, ali ne kao zaštita od spolno prenosivih bolesti, tako mnoge misle. I kakav je uopće lezbijski sex? Pa, sasvim harmoničan i nježan. Ljubavne veze između žena su, osim toga, uvijek monogamne, nijedna lezba nije promiskuitetna.

Kad se govori o lezbama i ljubavi između žena, postoji mnogo tabua i klišeja. Također i unutar lezbijskih krugova. Način, na koji lezbe žive svoju seksualnost, se i ovdje vrednuje. O stvarnosti žensko-ženske ljubavi se nikada ne govori otvoreno, nego radije "u povjerenju" i uživajući u ogovaranju.

U navodno toliko tolerantnim lezbijskim krugovima je najčešće priznata jedino monogamna veza između dvije žene. Ali, što je s lezbama koje ponekad ili uvijek drugačije žive i vole? Tabui i klišeji, ogovaranja i predrasude vode često u stid i osjećaje krivnje i time otežavaju promišljeno djelovanje.

Kad joj se "to" jednom - ili češće - "s drugim ženama dogodi", dogodi se potpuno nepripremljeno. A jer se o sigurnom sexu nikada ili vrlo rijetko govori, a i tada samo u najbližim privatnim krugovima, dobar savjet je vrijedan zlata. Na kraju pobijede osjećaji - romantika, fascinacija, uzbuđenje - nad razumom. Na HIV i AIDS, na ostale spolno prenosive bolesti više se ne misli.

Da li, kada, kako i s kime žena upražnjava sex, da li sa ženama ili sa muškarcima, da li udvoje ili s više njih, to nije toliko važno. Važno je da žena to čini, zato jer to želi. Neke se nazivaju lezbama, ali ipak ponekad upražnjavaju sex sa muškarcima. Tko na ovom mjestu vrednuje i osuđuje, taj izopćiva i dijeli nas na "dobre" i "loše" lezbe.

"Prava" lezba je žena koja još nikada nije imala sex sa muškarcem,
aktivna je u najmanje 10 političkih grupa
feministkinja je
socijalno se angažira
kupuje knjige jedino u ženskim knjižarama
sudjeluje jedino u ženskim aktivitetima
odlazi jedino u ženske kafiće i restorane
nema heteroseksualnih prijateljica
s muškarcima priča jedino kad baš mora i onda kaže samo najnužnije
sve, što u životu treba, nabavlja kod žena.

Lezba, koja bi odgovarala ovom opisu, ne postoji. Mnoge lezbe imaju heteroseksualnu prošlost, heteroseksualne prijateljice i prijatelje, muške i ženske kolege na poslu, neke spavaju i s muškarcima. Ipak sve one se definiraju kao lezbe. Način na koji se živi seksualnost je tabu. Sex je nešto privatno, odigrava se u povjerljivom "dvojstvu" iza zatvorenih vrata. Gdje i kada može žena slobodno i otvoreno govoriti o seksualnosti?

Žene, navodno, nemaju vlastitu, o muškarcima neovisnu, seksualnost. Njihova seksualnost mjeri se u društvu prema onome što uzbuđuje muškarce. Zbog toga su žene fiksirane na penetrirajući sex. Taj klišej može za žene, koje upražnjavaju sex sa ženama, postati problem. Zbog toga što u odgoju, reklamama, filmu i literaturi vladaju heteroseksualni uzori, za (naročito mlade) lezbe u iskoraku (coming-out) jedva da postoji pomoć u orijentaciji u žensko-ženskom seksualnom životu. Zbog toga su mnoge prisiljene ponovno otkrivati svoju Ameriku.

K tome dolazi rasprostranjeno mišljenje da je lezbijski sex, u načelu, siguran. Ako je žena i sama sklona tom mišljenju, neće pri sexu misliti ni na HIV i AIDS, a niti na druge spolno prenosive bolesti. Ne razmišljanje o tome unutar lebijske zajednice je jedan ekstrem, a stvaranje panike s totalnom latex-fiksiranošću je drugi. A između postoje mnoge nijanse.

Isto tako različito se vrednuju u lezbijskim krugovima seksualne preferencije i prakticiranje/neprakticiranje sigurnog sexa. Neovisno o tome kakav je odnos žene prema jednom ili drugom: seksualnost se treba živjeti na vlastitu odgovornost. Svaka od nas mora donijeti odluku o tome koliko joj je važna vlastita sigurnost i saznati, što za nju znači siguran sex. Iznad svega, trebamo se veseliti raznolikosti lezbijskog života i akceptirati se takve, kakve jesmo.

O prenosivosti HIV-a
 
HIV spada u teško prenosive uzročnike bolesti. Virus je vrlo osjetljiv i izvan ljudskog tijela u svakodnevici nije sposoban preživjeti.

Prenosivost HIV-a ovisi, između ostalog, o:

koncentraciji virusa u pojedinim tjelesnim izlučevinama
o stadiju HIV-infekcije, u kojem se inficirana osoba nalazi
o "vratima" na koja virus dospijeva u tijelo
o postojanju drugih spolno prenosivih bolesti.

HIV može biti prisutan u gotovo svim tjelesnim izlučevinama inficiranih ljudi. U znoju, sekretu iz nosa, suzama, pljuvački, urinu i izmetinama je koncentracija virusa doduše vrlo mala i nije dovoljna da se zaraza prenese. Osim toga, u pljuvački je otkrivena bjelančevina koja, navodno, blokira HIV i čini ga bezopasnim.

Tjelesne izlučevine sa visokom koncentracijom limfocita (krv i sperma) sadrže količinu HIV-a koja je dovoljna da se virus prenese drugoj osobi. U vaginalnoj tekućini i majčinom mlijeku je koncentracija HIV-a manja, ali je zaraza još uvijek moguća. Koliki je rizik zaraze pri kontaktu s vaginalnom tekućinom i majčinim mlijekom, ovisi između ostalog o tome u kojem stadiju HIV-infekcije se nalazi inficirana osoba. Najveća koncentracija virusa je prvih tjedana nakon infekcije - dakle u vrijeme kad inficirani još ne znaju da su inficirani - kao i u vrijeme visoke oslabljenosti imuniteta (stadij: AIDS).

Također je poznato da oboljelost od spolno prenosivih bolesti povećava rizik zaraze HIV-om putem sexa. Tim bolestima izazvane povrede ili čirevi olakšavaju virusu ulazak u tijelo. Kako pokazuju najnovija istraživanja, rizik je povećan čak i ako povreda ili čireva nema. Pretpostavlja se svaka spolna bolest povećava broj bijelih krvnih zrnaca u području genitalija, čime virus dobiva više mogućnosti napada na organizam. Osim toga, upozorava se na to da genitalne izlučevine inficiranih sadrže veće količine HIV-a, ako inficirana osoba boluje od neke spolne bolesti.

Menstrualna krv i genitalne izlučevine: Što je i kako zarazno?

Menstrualna krv
Zbog toga što je koncentracija limfocita u menstrualnoj krvi inficiranih žena nekoliko puta veća nego u vaginalnoj tekućini, menstrualna krv sadrži i više HIV-a. Polazi se od toga da je rizik prenošenja HIV-a za vrijeme menstruacije veći nego u drugim fazama ženskog ciklusa.

Sperma
Sperma se sastoji od sekreta (tekući dio) i spermija (plodne stanice). Koncentracija HIV-a u spermi inficiranog muškarca je dovoljna za prenošenje virusa. Dosadašnja istraživanja pokazuju da spermiji također sadrže HIV, doduše u nižoj koncentraciji koja nije dovoljna za prijenos virusa. Inficirana sperma može putem analnog ili vaginalnog odnosa bez zaštite doći u krvotok žene. Pri oralnom sexu treba žena paziti da ne primi spermu u usta.
Vaginalna tekućina

Vaginalna tekućina sadrži vaginalni sekret i sekret cervixa (grlić maternice). Vaginalna tekućina inficirane žene sadrži također i HIV. Da li je količina virusa u vaginalnoj tekućini dovoljna za zarazu još uvijek nije razjašnjeno. Pretpostavlja se da je infekcija svakako moguća ako dolazi do intenzivnog kontakta sa sekretom cervixa. Treba poći od toga da postojanje vaginalne infekcije povećava koncentraciju virusa u vaginalnom sekretu. U svakom slučaju, pri postojanju bilo koje vaginalne infekcije postoji povećani rizik zaraze drugim spolnim bolestima.

"Ženski ejakulat"

Određene žlijezde u vagini izlučuju pri orgazmu sekret, koji nazivamo "ženski ejakulat". O koncentraciji HIV-a u tom sekretu nisu poznati nikakvi rezultati ispitivanja. Malobrojni stručnjaci, koji su obratili pažnju na ženski ejakulat u svezi sa HIV-om, polaze od toga da zaraza tim putem nije vjerojatna.

"Ulazna vrata" za HIV

Koža

HIV ne može prodrijeti kroz zdravu i nepovrijeđenu kožu. Čak niti kod malih, svježih rana je neznatna vjerojatnost da HIV preko njih prodre u tijelo. Zbog toga što krv teče iz rane, mala je vjerojatnost da će inficirane tjelesne izlučevine prodrijeti u nju.

Pri većim oštećenjima kože (npr. pri kožnim bolestima) zaraza HIV-om se ne može isključiti, ako koža dođe u kontakt sa tjelesnim izlučevinama koje sadrže visoku koncentraciju virusa.

Zdrava sluzokoža usta nudi dobru zaštitu protiv HIV-a. Tkivo usta je prilično robusno. Pretpostavlja se također da slina ima određeno zaštitno djelovanje. Manje ozlijede u usnoj šupljini nisu razlog za paniku. Krvarenje zubnog mesa, npr. nakon pranja zuba, prestane nakon nekoliko minuta. Osim toga, sluzokoža usta se neprestano obnavlja. To sve otežava HIV-u prodiranje u tijelo preko sluzokože usta. Upale zubnog mesa i ždrijela, čirevi i otvorene rane u usnoj šupljini (npr. kao posljedica neke od spolnih bolesti) mogu svakako predstavljati jedna od "ulaznih vrata" za HIV.

Vagina i grlić maternice.

Kolika je vjerojatnost prodiranja HIV-a preko vagine i grlića maternice, o tome postoje podijeljena mišljenja. Neki znanstvenici pretpostavljaju da HIV čak i preko sasvim zdrave vaginalne stjenke može prodrijeti u krvotok. Drugi polaze od toga da zdrava vagina i nepovrijeđeni grlić maternice nude izvjesnu zaštitu od HIV-a.

Vaginalna stjenka je jako debela, robusna i elastična, da bi mogla funkcionirati kao porođajni kanal. Sluzokoža ulaza u maternicu je, naprotiv, vrlo osjetljiva i lako ju je ozlijediti. Ozljede omogućuju prodor HIV-a u krvotok.

Ozljede vagine i ulaza u maternicu mogu imati različite uzroke: pomanjkanje vlažnosti, porod, penetracija (npr. prstima ili dildom), razdjevičenje, silovanje, seksualno zlostavljanje, obrezivanje, spolno prenosive bolesti. Postoje i drugi uzroci promjena na vagini grliću maternice, koji virusu mogu olakšati prodor u krvotok, npr: hormonalne promjene u klimakteriju i trudnoći ili uslijed trudnoće promijenjeni položaj grlića maternice. Također se upozorava da uzimanje tableta za kontracepciju čini grlić maternice osjetljivijim ili da ga se upotrebom spirale može povrijediti. Još nije dokazano da li ova sredstva za kontracepciju povećavaju rizik zaraze HIV-om.

Anus

Sluzokoža crijeva je vrlo osjetljiva i lako je se može ozlijediti. Hemoroidi, bradavice, herpes mogu povećati mogućnost ozljeda. Ozljede olakšavaju HIV-u prodor u tijelo. Osim toga, na površini rektalne sluzokože nalaze se stanice koje virus koristi kao "ulazna vrata".Anus (After)


Izvod iz brošure "Tko još rado liže dental-dam? Informacije za žene, koje imaju sex sa ženama", izdavač: Deutsche AIDS-Hilfe e.V., 4. izdanje, Berlin 2000

Film

Projekcija filma "Fine mrtve djevojke"
fine mrtve djevojke
05 Lipanj 2014 2138
Povodom pride tjedna, sljedeći utorak (10.06.) u LGBT Centru Zagreb prikazat će se film Fine mrtve djevojke, a u četvrtak (12.06.) LGBT centar ugostiti će glumice iz istoimene predstave dramskog k...
Robert de Niro: Moj život sa gej ocem
Robert de Niro
29 Svi 2014 1680
Čuveni holivudski glumac Robert de Niro otvorio je dušu i za magazin “Aut” govorio o svom pokojnom ocu o kome je snimio i dokumentarni film.
Prikazivanje dokumentarnog filma o LGBT obiteljima u klubu MaMa - nedjelja 22.12.
Prikazivanje dokumentarnog filma o LGBT obiteljima u klubu MaMa - nedjelja 22.12.
19 Prosinac 2013 2087
U nedjelju 22.12.2013. u 18h će se u klubu MaMa (Preradovićeva 18) prikazivati dokumentarni film Right2Love koji prikazuje život LGBT obitelji u šest država Europske unije. U filmu LGBT roditelji...

LEZdarije

10 stvari koje nikada ne biste trebali reći lezbijki
Vrišt
19 Svi 2010 6455
10. Sve lezbijke samo žele biti muškarci Ne žele! Mi smo žene koje žele biti sa ženama. Ko je rekao išta o muškarcima? Muškarci imaju penis, pa što? Nije da se ne mogu prošetati par stanica...
45 načina da se rešite sastanka na slepo.
maca
05 Kolovoz 2009 4347
1. Tokom večere, štitite svoj tanjir nožem i viljuškom tako da odajete utisak da ćete ubosti svakog ko posegne za vašim tanjirom, pa makar to bio i konobar.2. Pokupite sve slanike sa okolnih sto...
Ako ste buč, u vezi sa famicom i želite da potraje:
Ako ste buč, u vezi sa famicom i želite da potraje:
15 Srpanj 2009 4356
1. Nazivajte je.2. Ne lažite.3. Ako će vam izlazak biti zabavan, pozovite i nju.4. Ukoliko će vaš izlazak uključiti i striptizete, ne zaboravite pravilo sa bazena "Bez dodirivanja".5. Tačan odgo...

Oni o nama

Budući politolozi/ginje su nedovoljno upućeni
politolozi
07 Svi 2015 1339
u problematiku ljudskih prava Tražeći informaciju više, kao budući saradnik portala Lgbt.ba, o položaju LGBT osoba u Bosni i Hercegovini, najčešći termini koji se pojavljuju u izvještajima, m...
Željka Markić nakon dobivene bitke izgubila rat
Markić
06 Kolovoz 2014 1881
Ni danas nije potpuno jasno zašto je Željka Markić odlučila postati dio javnoga života u Hrvatskoj te najznačajnija vjernica za Katoličku crkvu od devedesetih godina naovamo upravo zahvaljujuć...
Tolerancijom prema gay pravima odlikuju se razvijene sredine
Petrić
23 Siječanj 2014 1950
One sredine koje su na nedavnom referendumu o braku glasale "protiv" (Istra, Rijeka,Varaždin...) su razvijenije, naspram sredina koje su glasale "za". Sve to ide u prilog teoriji poveznice društveno...

Za žene 50+

Nekad i sad
lesbian party
04 Lipanj 2010 5821
Sad: U noćnom klubu gužva. U obilju žena raznih dobnih skupina muškarci se mjere promilima, a prisutni su isključivo u svojstvu osoblja. Na ulazu plakat s naznakom Ladies Only. A ženeeeeee. Ima...
Generacija u procjepu
Starije lezbijke
20 Svi 2010 2923
Zašto baš 50+?Površno gledano moguće zato jer jedna 50+ lezba ima veliki utjecaj na ovoj stranici pa joj se eto prohtjelo pisati i objavljivati tekstove o svojoj generaciji.
Možete li izbeći upadanje u "anti-aging" zamku?
aging
13 Srpanj 2009 3764
Nemam nameru pokušavati da se 65 izgledam kao da mi je 25.
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksLinkedin

Pogled s BaLConn-a