Srbija

NLO - Novosadska lezbejska organizacija osnovana je 23. oktobra 2004. godine. Novi Sad do sada nije imao lezbejsku organizaciju niti neku specijalnu inicijativu. Posle treće lezbejske nedelje "Naša mreža - naša snaga" koja se održala u septembru u Novom Sadu, i kojoj je prisustvovalo samo pet žena iz Novog Sada, shvatile smo da je krajnje vreme da uradimo nešto za nas, lezbejke ovde i sada.

Na osnivačkom sastanku, zajedno smo došle do toga koji su ciljevi naše organizacije i moguće aktivnosti. Za sada nemamo upravna tela hijerarhijski ustrojena i sve članice NLO jednako učestvuju u odlučivanju. Odluke donosimo na sastancima koji se održavaju jednom nedeljno, po principu glasanja većine.

Ciljevi NLO:
- Lezbejsko osnaživanje kroz radionice (psihološke i kreativne)
- Promocija lezbejske kulture i umetnosti
- Borba protiv internalizovane i opšte društvene homofobije
- Rad na povećanju lezbejske vidljivosti u društvu i borba za lezbejska ljudska prava
- Saradnja sa drugim lezbejskim i ženskim organizacijama na lokalnom i regionalnom nivou
- Saradnja sa medijima i lokalnim institucijama (kulturnim, obrazovnim i samoupravnim)
- Rušenje lezbejskih tabua privatno i javno

Šta smo uradile do sada:
- Pokrenule inicijativu za osnivanje NLO biblioteke ( 20 knjiga privatno vlasništvo članica NLO i 20 knjiga u vlasništvu organizacije)
- Pokrenule inicijativu za osnivanje NLO videoteke ( 10 VHS privatno vlasništvo članice NLO i 40 CD vlasništvo organizacije)
- Uključile naše članice na mailing listu "Labris konferencija"
- Osmislile flajer NLO
- Organizovale 6 večeri za druženje
- Konkurisale kod donatora sa dva projekta: "Vidi, ja sam lezbejka" i "Lezbejske aktivističke životne priče".

Planirane buduće aktivnosti:
- Proširenje NLO grupe
- Ciklus lezbejskih psiholoških i kreativnih radionica
- Pokretanje lezbejske arhive ( umetnost, kultura, sport i dizajn)
- Sakupljanje lezbejskih životnih priča
- Pokretanje lezbejskog muzičkog benda
- Redovne zajedničke sportske aktivnosti ( stoni tenis i fudbal)
- Lezbejska umetnička kolonija
Prvi projekat NLO "Vidi, ja sam lezbejka" realizovaće se od 15. januara do 15. juna 2005. u Novom Sadu.

Evo malog obavestenja o desavanjima u Novom Sadu...Nadam se da cemo uspeti i da cemo se videti u skorije vreme svi zajedno i proslaviti.