Crna Gora

Crnogorsko Ministarstvo zdravlja počelo je danas obuku zdravstvenih radnika za promenu pola i tretman transseksualnosti.

promena pola

Namera je, kako je saopšteno, da se poboljša tretman svih gradjana, bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju i rodni identitet.

Seminar o promeni pola organizovan je u saradnji s nevladinom organizacijom LGBT forum i Ambasadom Velike Britanije u Podgorici.

Skupština Crne Gore ranije je usvojila izmene Zakona o zdravstvenom osiguranju, po kome je omogućena promena pola iz medicinskih razloga,
a 80 odsto troškova te zdravstvene usluge plaća država.

Na osnovu izmena pomenutog Zakona, kako je najavljeno, posebnim
pravnim aktom će biti definisani medicinski kriterijumi o tome koje
osobe imaju pravo da promene pol o trošku države.