BIH

Dragi/e,


Čast nam je i zadovoljstvo pozvati vas na promociju Kvir arhiva koja će se održat 5.12.2017. godine u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine (Zmaja od Bosne 5, Sarajevo) sa početkom u 17:30h i trajanjem do 21:30h.

Na promociji inicijative će biti predstavljen dokumentarni film Crveni vez. Film bilježi svjedočanstva i iskustva LGBT*IQA osoba/aktivista/kinja koji/e su djelovali/e od 1990-ih do danas u ženskom mirovnom i antimilitarističkom pokretu i kroz LGBT*IQA aktivizam. Pored prikazivanja dokumentarnog filma, moći ćete pogledat izložbu fotografija popraćenu ličnim audio pričama LGBT*IQA osoba iz BiH o njihovim životima u predratnom, ratnom i postratnom periodu. Nakon prikazivanja filma i izložbe, uslijedit će razgovor o samom procesu rada na Kvir arhivu.

Kvir arhiv je inicijativa koja istražuje, dokumentira i čini vidljivim lične priče, historiju i djela LGBT*IQA osoba u Bosni i Hercegovini. Incijativa se realizira kroz seriju intervjua, fotografija, audio i video zapisa, te lansiranje digitalne baze – Kvir arhiva, kao multimedijalne online platforme. Više o inicijativi na: www.kvirarhiv.org

Dobrodošli/e!

Udruženje Okvir