BIH

Potrebno je donijeti poseban zakon kojim će se urediti partnerska zajednica osoba istog spola

jasminka_dzumhurU okviru redovnih istraživanja koje namjeravamo realizirati do kraja decembra 2015. godine planirano je objavljivanje intervjua s novoizabranim ombudsmenima/kama za ljudska prava u BiH. Ideja je da ombudsmenima/kama za ljudska prava, Jasminki Džumhur, Nives Jukić i Ljubinku Mitroviću, na početku njihovog mandata postavimo identična pitanja vezana za položaj prava i života LGBT osoba u BiH, aktivizmu u tom sektoru, prajdu u BiH, istospolnim zajednicama, zakonskim rješenjima…, te o njihovom planu rada u mandatu koji je pred njima i konkretnim djelovanjem u pravcu rješavanja problema koji postoje i koji će tek doći na dnevni red.

Prvi u nizu koji objavljujemo je razgovor s ombudsmenkom za ljudska prava Jasminkom Džumhur. Jasminka Džumhur diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, i tu položila pravosudni ispit. Tokom svoje profesionalne karijere pohađala je brojne obuke i seminare s naročitim fokusom na ljudska prava, ljudska prava žena i jednakost spolova. Naročito važan fokus njenog rada bio je usmjeren na izradu nacrta Zakona o jednakosti spolova; predavanja o međunarodnim standardima ljudskih prava, predavanja o ustavnom i domaćem pravnom okviru održanim IPTF-u, EUPM-u, lokalnoj policiji, sudijama i tužiocima, te o ugradnji principa ljudskih prava i standarda u zaštitu žrtava trgovine ljudima u pravni okvir Bosne i Hercegovine. Jasminka Džumhur je učestvovala u izradi brojnih publikacija o pravima žena koje je objavio Centar za pravnu pomoć ženama iz Zenice. Imenovana je za ombudsmenku 17. novembra 2015. godine na period od šest godina i ovo je njen drugi mandat kao ombudsmenke BiH.

Razgovarao: Ajdin Tinjak
Foto: Radio Slobodna Evropa

LGBT.ba: Predsjedavajući Zajedničke komisije za ljudska prava PSBiH Borislav Bojić, nakon nedavnonog susreta s posebnim izaslanikom State Departmenta za ljudska prava LGBT osoba Randyem Berryem, izjavio je da je Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH zadužena da sačini specijalni izvještaj o položaju LGBT osoba u BiH, koji će biti polazna osnova za izradu zakonskih prijedloga kojima se uređuje oblast prava i položaja LGBT populacije. U kojoj fazi je izrada izvještaja, ko radi na njemu i kada se može očekivati finalna verzija?

DŽUMHUR: Ombudsmeni za ljudska prava su pristupili pripremama za realizaciju Zaključka Komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH. U skladu sa kapacitetima kojim raspolaže Institucija, izvještaj će se nastojati dostaviti Komisiji u što kraćem vremenskom periodu, što zavisi i od samog metodološkog pristupa u izradi izvještaja, odnosno da li će se izvještaj raditi isključivo u okviru kapaciteta i resursa kojim raspolaže Institucija ili će biti korištena i podrška vanjskih faktora koja je već zatražena, obavljen je niz konsultativnih sastanaka sa potencijalnim donatorima i gdje se čekaju odgovori koji su u značajnoj mjeri uslovljeni njihovim procedurama. U svakom slučaju konačno imenovanje Ombudsmena i preuzmanje dužnosti 17. novembra 2015. godine je kreiralo preduslove za došenje konačne odluke u cilju pristupanja realizaciji aktivnosti, uz napomenu da Institucija ombudsmena već raspolaže značajnim vlastitim informacijama koje mogu biti korištene pri sačinjavanju izvještaja.

LGBT.ba: Kada se govori o “izradi zakonskih prijedloga”, koji su to zakoni koje treba mijenjati i koje bi eventualno nove zakone trebalo donijeti kako bi pripadnici/ce LGBT zajednice bili/e ravnopravni/e u zakonodavnom sistemu BiH?

DŽUMHUR: Generalno, kao ombudsmenka za ljudska prava već niz godina ukazujem na problem donošenja zakona gdje se ne osigurava njihovo usaglašavanje sa Zakonom o zabrani diskriminacije. Kada govorimo o osiguravanju jednakih mogućnosti pripadnika/ica LGBTI zajednice, onda je nesumnjivo da se trebaju mijenjati zakoni koji se odnose na njihova statusna pitanja, a to uključuje pitanje uživanja imovine partnera/ice, kako u procesu nasljeđivanja, tako i uživanja prava na penziju kao imovinskog prava, tako i pitanje registracije promjene spola i sl. U svakom slučaju, uglavnom se radi o zakonima čije je donošenje u nadležnosti entiteta i Brčko Distrikta BiH.

LGBT.ba: Tema istospolnog braka je još jedan od problema koji se smatra krucijalnim u segmentu LGBT prava. Kako zakonski riješiti problem istospolnih zajednica kada znamo da smo u velikoj mjeri patrijarhalno društvo s izraženim predrasudama i stereotipima?

DŽUMHUR: U normativnim procesima, posebno u BiH, uvijek je pitanje da li neku oblast urediti donošenjem novog zakona ili intervencijama u postojećim i mnogo je faktora za i protiv obje opcije, ali svakako je važno uzeti u obzir šta je moguće u datim okolostima. Kako je praksa pokazala, iako je vanbračna zajednica zakonom izjednačena sa bračnom zajednicom, to nije bio dovoljan garant kojim se osiguralo uživanje prava partnera/ica iz vanbračne zajednice, posebno u sferi imovinskih prava, stoga smatram da kada se govori o uređenju istospolnih brakova da je bolje donijeti poseban zakon kojim će se urediti patnerska zajednica.

LGBT.ba: Uzmimo hipotetički da su zakonska rješenja usklađena s pravima LGBT osoba. Smatrate li da smo mi dovoljno osviješteno društvo koje će prihvatiti npr. održavanje parade ponosa? Zakon u ovom slučaju nije problem, ali…?

DŽUMHUR: Javna okupljanja su pravo svakog građanina/ke, ali bezbjedonosni aspekti ovog prava i njihov utjecaj na javni red i javni poredak su nametnuli državama da to urede posebnim zakonom. Dakle, samo javno okupljanje je samo po sebi sigurnosni izazov za svaku državu, s tim što je pojačan u slučaju okupljanja LGBTI osoba, a s obzirom na tradicionalna poimanja koja su pod značajnim utjecajem i drugih shvatanja kao sto su religijska. Zakon se jednako mora primjenjivati za sve, a država svojim instrumentima treba osigurati primjenu zakona i to naravno u uslovima BiH. Posebno kada govorimo o siguronosnom rascjepkanom aparatu postavlja se pitanje garancije osiguranja organizacije ovakvog skupa, zbog čega sam stajališta da ova tema zavređuje dalju raspravu sa svim subjektima u društvu.

LGBT.ba: Na početku ste mandata Ombudsmena za ljudska prava. Možete li nam u najkraćem odgovoriti šta su to prioriteti Vašeg djelovanja na toj funkciji , šta ste zatekli, a šta očekujete na kraju mandata kada su u pitanju prava LGBT osoba?

DŽUMHUR: Mi smo u procesu definiranja naših prioriteta u okviru definiranja Strategije djelovanje Institucije ombudsmena za ljudska prava za period 2016 – 2021, u okviru kojeg je već održan godišnji sastanak sa svim uposlenicima/cama u Trebinju od 25. do 28. novembra 2015. godine. Naše prioritete u značajnoj mjeri određuju i žalbe koje zaprimamo od građana/ki, ali i preporuke UN tijela, UPR preporuke, odluke Evrospkog suda i UN tijela po pojedinačnim žalbama građana/ki, te Reformska agenda vezana za pridruživanje Evroskoj uniji. Proces određivanja prioriteta bi bio manjkav bez konsultacija sa civilnim društvom, uključujući nevladine organizacije prije svega, ali i akademsku zajednicu, medije i druge. Plan je da ovaj proces definiranja prioriteta nastojimo završiti u ovoj kalendarskoj godini. Vezano za prava pripadnika/ica LGBTI populacije, svakako da ćemo prioritete definirati u konsultacijama sa predstavnicima/ama ove grupacije, a unutar naših prioriteta vezanih za položaj i prava ugroženih grupa.

LGBT.ba: Ko bi, prema Vašem mišljenju, u narednom periodu trebao puno više uraditi kada je riječ o pravima manjinskih grupa, prvenstveno misleći na LGBT osobe? Mediji, nevladine organizacije, političari…?

DŽUMHUR: Ovo je zadatak za sve jer traži multisektoralni pristup i sveobuhvatan pristup, jer je to isključiva garancija za ostvarivanje rezultata, a ne samo zadovoljavanje forme.

 

Izvor: lgbt.ba

Film

Projekcija filma "Fine mrtve djevojke"
fine mrtve djevojke
05 Lipanj 2014 2494
Povodom pride tjedna, sljedeći utorak (10.06.) u LGBT Centru Zagreb prikazat će se film Fine mrtve djevojke, a u četvrtak (12.06.) LGBT centar ugostiti će glumice iz istoimene predstave dramskog k...
Robert de Niro: Moj život sa gej ocem
Robert de Niro
29 Svibanj 2014 1977
Čuveni holivudski glumac Robert de Niro otvorio je dušu i za magazin “Aut” govorio o svom pokojnom ocu o kome je snimio i dokumentarni film.
Prikazivanje dokumentarnog filma o LGBT obiteljima u klubu MaMa - nedjelja 22.12.
Prikazivanje dokumentarnog filma o LGBT obiteljima u klubu MaMa - nedjelja 22.12.
19 Prosinac 2013 2371
U nedjelju 22.12.2013. u 18h će se u klubu MaMa (Preradovićeva 18) prikazivati dokumentarni film Right2Love koji prikazuje život LGBT obitelji u šest država Europske unije. U filmu LGBT roditelji...

LEZdarije

10 stvari koje nikada ne biste trebali reći lezbijki
Vrišt
19 Svibanj 2010 6820
10. Sve lezbijke samo žele biti muškarci Ne žele! Mi smo žene koje žele biti sa ženama. Ko je rekao išta o muškarcima? Muškarci imaju penis, pa što? Nije da se ne mogu prošetati par stanica...
45 načina da se rešite sastanka na slepo.
maca
05 Kolovoz 2009 4677
1. Tokom večere, štitite svoj tanjir nožem i viljuškom tako da odajete utisak da ćete ubosti svakog ko posegne za vašim tanjirom, pa makar to bio i konobar.2. Pokupite sve slanike sa okolnih sto...
Ako ste buč, u vezi sa famicom i želite da potraje:
Ako ste buč, u vezi sa famicom i želite da potraje:
15 Srpanj 2009 4632
1. Nazivajte je.2. Ne lažite.3. Ako će vam izlazak biti zabavan, pozovite i nju.4. Ukoliko će vaš izlazak uključiti i striptizete, ne zaboravite pravilo sa bazena "Bez dodirivanja".5. Tačan odgo...

Oni o nama

Budući politolozi/ginje su nedovoljno upućeni
politolozi
07 Svibanj 2015 1596
u problematiku ljudskih prava Tražeći informaciju više, kao budući saradnik portala Lgbt.ba, o položaju LGBT osoba u Bosni i Hercegovini, najčešći termini koji se pojavljuju u izvještajima, m...
Željka Markić nakon dobivene bitke izgubila rat
Markić
06 Kolovoz 2014 2251
Ni danas nije potpuno jasno zašto je Željka Markić odlučila postati dio javnoga života u Hrvatskoj te najznačajnija vjernica za Katoličku crkvu od devedesetih godina naovamo upravo zahvaljujuć...
Tolerancijom prema gay pravima odlikuju se razvijene sredine
Petrić
23 Siječanj 2014 2241
One sredine koje su na nedavnom referendumu o braku glasale "protiv" (Istra, Rijeka,Varaždin...) su razvijenije, naspram sredina koje su glasale "za". Sve to ide u prilog teoriji poveznice društveno...

Za žene 50+

Nekad i sad
lesbian party
04 Lipanj 2010 6274
Sad: U noćnom klubu gužva. U obilju žena raznih dobnih skupina muškarci se mjere promilima, a prisutni su isključivo u svojstvu osoblja. Na ulazu plakat s naznakom Ladies Only. A ženeeeeee. Ima...
Generacija u procjepu
Starije lezbijke
20 Svibanj 2010 3190
Zašto baš 50+?Površno gledano moguće zato jer jedna 50+ lezba ima veliki utjecaj na ovoj stranici pa joj se eto prohtjelo pisati i objavljivati tekstove o svojoj generaciji.
Možete li izbeći upadanje u "anti-aging" zamku?
aging
13 Srpanj 2009 4056
Nemam nameru pokušavati da se 65 izgledam kao da mi je 25.
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksLinkedin

Lezvezarije Gilde M.

 

Izložba Tine Antolić

Pogled s BaLConn-a