BIH

lgbt.baPišu: Jasmina Čaušević i Elvir Šahić

“Saznao sam da seksualnost nije seks, već da u drugim zemljama mladi u okviru tog predmeta uče o svom odrastanju i promjenama koje mogu očekivati.”
(Zdravi životni stilovi, str. 71)

Kontekst

Iako se o potrebi i pravu na seksualno obrazovanje počelo govoriti prije ravno 40 godina (1975. godine u dokumentu Svjetske zdravstvene organizacije), u osnovnim školama u BiH se vrlo svedeno, jer planovima i programima za osnovne škole gotovo nikako nije predviđeno, spominju najosnovnije činjenice o temama koje se tiču spola, roda i seksualnosti, podupirući tako sustavno razvijanje i održavanje predrasuda i stereotipa, koji se vezuju za razne društvene pojave, kao i odnose među spolovima. Teško je ponuditi jednostavan odgovor zašto je tako, posebno ako se ima u vidu da zakon izričito kaže: “(1) Nadležne vlasti, obrazovne institucije i druge pravne osobe obezbijedit će da planovi i programi i metodologije osiguraju uspostavu obrazovnog sistema, koji će garantirati eliminaciju nastavnih programa koji sadrže stereotipnu društvenu ulogu muškarca i žene, a koji za posljedicu imaju diskriminaciju i nejednakost spolova. (2) Sadržaji, koji promoviraju jednakost spolova, sastavni su dio nastavnog programa za sve nivoe obrazovanja. (Član 11. Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini, Službeni glasnik BiH, br. 32/10) Još jednom svjedočimo situaciji da su nepisani zakoni snažniji od pisanih, a odgovor na pitanje zašto se o seksualnosti tako nedovoljno i tako konzervativno uči u školama, nalazi se negdje u prostoru između odgovora naših sagovornica i sagovornika.

S obzirom da su upoznati sa širom slikom stanja, odgovor na pitanje kroz koje predmete i kako se o temama vezanim za seksualnost i tijelo uči u osnovnim školama u Bosni i Hercegovini, potražili smo u Asocijaciji XY: “Predmeti kao što su biologija ili religija tretiraju neke segmente seksualnosti kroz nekolicinu nastavnih jedinica ali na neutralan i površan način, ili pak o seksualnosti govore kroz rodne norme utemeljene u religijskim načelima ili pak običajima. Zabrinjavajuća je činjenica da više od 90% učenika/ca osnovnih škola pohađa upravo predmet Vjeronauk gdje uče o “ispravnoj” seksualnosti, odnosima između muškaraca i žena koji često narušavaju disparitete. Nastava vjeronauka i biologije učestalo koristi dihotomiju dobro/loše kako bi definirala seksualna ponašanja, odnose između spolova i rodne uloge, a takva učenja su poduprijeta sadržajima čitanki maternjeg jezika i manje ili više sadržajima drugih udžbenika.”

Tri lekcije

Dok ne dođu u srednju školu i na času biologije nauče da je “zreo čovjek spreman da prihvati brak i odgovorno roditeljstvo” (Biologija, Sarajevo, 2007, str. 215 u: 1+1=0, 30 str.) u prvom razredu osnovne škole ih dočeka lekcija iz Moje okoline (Rusmira Gazdić et al, Vrijeme, Zenica i NAM, Tuzla, str. 35.) sa slikom koja predstavlja važne faze života i koja treba da inicira učenike/ce na razgovor sa roditeljima.

lgbt.baŠta će samohrane majke ili očevi odgovoriti svojoj djeci? Šta razvedeni roditelji? Šta oni koji se nikad nisu vjenčali? A pitanje je šta bi se moglo odgovoriti i na pitanje koje je jedno dijete postavilo roditeljima: “Šta ova žena sa cvijetom čeka?” Bez ulaženja u dalju analizu, ono što skreće pažnju jeste koncept života u dvoje, ideja da su najvažniji događaji vezani za egzistenciju svedenu na goli produžetak vrste, bez asocijacija na značaj obrazovanja ili kulture u jednom životu.

Dok u srednjoj školi iz psihologije ne nauče da se “seksualne potrebe javljaju kao potrebe za oslobađanjem seksualne napetosti i potrebom za održavanjem vrste” (Psihologija za III razred Gimnazije, Tuzla, 2005, str. 173 u: 1+1=0, 38 str.), u četvrtom razredu iz Moje okoline (Sabaheta Bijedić, Zinaida Livnjak, Sarajevo Publishing, 2009.) u osnovnoj školi mogu da pročitaju slijedeće:

lgbt.ba

Upadljiva je i znakovita svedenost objašnjenja, kao i prateće ilustracije.

Ipak, pojedine osnovne škole u Kantonu Sarajevo su od prošle godine uvrstile izborni predmet Zdravi životni stilovi i rade ga prema istoimenom udžbeniku (Zdravi životni stilovi – vodič za učenike, knjiga za peti, šesti, sedmi, osmi i deveti razred osnovne škole, Lamija Husić … [et al.]. Sarajevo: Asocijacija XY, 2013.) U samom uvodu u 4. poglavlje knjige, piše i sljedeće: “Kroz prvi dio ovog poglavlja uvodimo vas u svijet Seksualnosti gdje ćete pronaći informacije o tome šta je to seksualnost, kakve promjene mladi ljudi mogu očekivati kada govorimo o periodu adolescencije, zašto neke od promjena plaše mlade ljude i kako se suočiti sa strahovima i suprotstaviti im se. Na razvoj seksualnosti ali i ponašanja u velikoj mjeri utiče društvo.”

O tome koliko je ovaj udžbenik ispred ostalih kada je u pitanju svijest o mogućim životnim prilikama i problemima četrnaestogodišnjaka/inja svjedoči i jedna od ilustracija u knjizi, čiji je cilj da utiče na problem maloljetničkih trudnoća koje su u porastu, jer, kako piše u spomenutom uvodu, “Mladi ljudi često odluke o svom seksualnom životu donose bez dovoljno znanja o tome kakve posljedice mogu očekivati ukoliko se budu rizično ponašali. Baš iz tog razloga smo uvrstili dva poglavlja koja pokrivaju tematske oblasti koje vas upoznaju sa rizicima i posljedicama rizičnih seksualnih ponašanja.”

lgbt.ba

A opravdanost ovakvih lekcija podržala je i direktorica Prosvjetno-pedagoškog zavoda Kantona Sarajevo, Dina Borovina, koja je u razgovoru sa nama podijelila svoju zabrinutost zbog broja maloljetničkih abortusa koji je u porastu.
Dokle god se u školama – generalno govoreći – o seksualnosti govori samo u kontekstu bioloških razlika između dječaka i djevojčica i to kroz spolne organe, dotle će se ove biološke datosti uzimati kao osnova drugih osobina. Ovi konstrukti muškosti i ženskosti u okviru seksualnosti unaprijed opravdavaju svako buduće fizičko/psihičko nasilje nad onima koji nisu pravi dječaci/djevojčice. Udžbenik Zdravi životni stilovi je jedini koji spominje i seksualne orijentacije. Koliko je nama poznato, niti jedan drugi predmet ne govori o različitim seksualnim orijentacijama, iako je ova tema prisutna u društvu i medijima. Nedostatak seksualnog obrazovanja samo pokazuje i ono što od ranije znamo – obrazovni sistem nove generacije ne priprema za život u skladu sa trenutnom društvenom situacijom i trendovima.

Stavovi

Na pitanje kakav je stav Prosvjetno-pedagoškog zavoda kada je riječ o učenju o temama vezanim za seksualnost u osnovnim školama, direktorica Borovina je rekla da je zavod uradio program rada Odjeljenske zajednice, koji se tiče reproduktivnog zdravlja mladih, koji je dobar, jer su teme prilagođene uzrastu učenika/ca. Dodala je i to da Zavod, nažalost, ne može znati koliko se te teme redovno i detaljno obrađuju u školama. “Budući da se u doglednom periodu neće uvoditi novi predmeti već samo promjene sadržaja kurikuluma postojećih predmeta, smatram da bi se u okviru predmeta Biologija i Moja okolina trebalo uvesti više sadržaja i časova koji se odnose na reproduktivno zdravlje”, zaključila je Dina Borovina.

lgbt.baOd direktorice smo saznali i da Srednja medicinska škola iz Sarajeva ima program u okviru kojeg učenice/i četvrtog razreda idu po osnovnim školama u Kantonu Sarajevo i razgovaraju sa učenicima/ama o temama vezanim za seksualnost, što je svakako odlična ideja.

Na pitanje kakva su iskustva nastavnica/ka kada sa djecom govore o temama vezanim za seksualnost, iz Asocijacije XY objašnjavaju da se nastavno osoblje, školovano na fakultetima u Bosni i Hercegovini, gotovo nikako nije susretalo sa temama vezanim za seksualnost tokom svog obrazovanja, niti su stekli znanja i vještine kako razgovarati sa djecom o tome.

U svoj ovoj nedovoljnosti, ima i onoga o čemu razmišlja Viktor Zahtila, kada kaže da “malo tko pokazuje interes za primarnu metu neokonzervativne seksualne politike – djecu. Iako samo oni u patološkom odnosu sa vlastitom spolnošću mogu tako agilno osporavati činjenicu da su djeca seksualna bića, njihova strategija je upalila: danas sam termin ‘dječja seksualnost’ zvuči poput ljigavog oksimorona s pedofilskim primjesama koji baca sjenku sumnje na svakoga tko ga izusti.”[1]

U ovom neskladu – zvaničnog školskog prešućivanja seksualnosti, estradne ekspolozije u javnom prostoru tema vezanih na najrazličitije načine za polje seksualnosti, vršnjaka koji sve znaju o tome i najčešće zbunjenih roditelja – djeca uče o seksualnosti. Djecu sve zanima, a nastavnici/e se boje tabu tema i prijetnje stigmatizacije i obilježavanja ukoliko slobodno počnu da razgovaraju sa učenicima/ama o seksualnosti.

U neformalnim razgovorima sa tri učiteljice iz različitih škola u Kantonu Sarajevo saznali smo da se u 5. razredu, u okviru odjeljenske zajednice, samo sa djevojčicama razgovara o tome šta se dešava sa njihovim tijelima prilikom ulaska u pubertet, sa fokusom na menstruaciju. Dječaci tada ne prisustvuju času. Praksa odvajanja dječaka i djevojčica postoji samo zato što bi bilo nemoguće ozbiljno razgovarati, jer se dječaci smiju i dobacuju, a djevojčice se stide. U razgovoru sa jednim nastavnikom iz istočne Bosne, može se čuti da je seksualnost tabu u školi – nastavnici/e ne pričaju o tome i tema se izbjegava. Kada se na biologiji radi lekcija o reproduktivnim organima, djeca se crvene kad odgovaraju. Na kraju, ističe se da školski pedagozi i psiholozi treba da se pozabave temama i pitanjima seksualnosti, ali da oni to najčešće ne rade. Opšti utisak jedne mame učenice 5. razreda osnovne škole u Sarajevu je da se o seksualnosti uopšte ne govori i da mlađa djeca o tome najviše saznaju iz domaćih humorističkih serija, a starija iz stranih serija poput Will i Grace, Moderna obitelj ili Dva i pol muškarca.

lgbt.ba

Iako zakoni preporučuju da se stereotipni prikazi osoba u udžbenicima izbjegavaju, oni su neizostavni dio sadržaja školskih udžbenika – u kojima se piše, eksplicitno ili prikriveno, na omalovažavajući način. Moćni aparat preko kojeg se širi dominantna konzervativna etno-nacionalna ideologija jesu i udžbenici i školska lektira. Obrazovanje bi trebalo da omogući oblik socijalizacije koja ne bi bila zasnovana na proizvođenju stida, stigme, nelagode i straha od otvorenog razgovora o temama koje se direktno tiču seksualnosti. Opasno je iz osnovnih škola izlaziti sa ubeđenjem da prave dječake/muškarce određuju osobine poput nezavisnosti, ambicioznosti, dominantnosti, agresivnosti, sakrivanja emocija i samopouzdanja, dok prave djevojčice/žene karakteriziraju osobine poput suosjećanja, nježnosti, osjetljivosti, usmjerenosti na osjećaje drugih, urednosti, obzirnosti i topline. Kako god, djeci trebamo omogućiti da nauče makar osnovne koncepte i ideje koje se tiču tako složene teme kakva je seksualnost, kako tokom puberteta, dok im tijela prolaze brojne fizčke i psihičke promjene, ne bi bili previše uplašeni, zbunjeni ili podložni uticajima vršnjaka/inja. U neznanju sasvim sigurno nije spas.

Za dalje čitanje o problemima obrazovanja u BiH, preporučujemo Školegijum, kako i publikacije na stranici http://www.osfbih.org.ba/index.php/arhiv/publikacije/obrazovanje, posebno studiju Čemu učimo djecu: Analiza sadržaja udžbenika nacionalne grupe predmeta, Dženana Trbić (ur.), Sarajevo, 2007. Takođe i 1+1=0 : analiza srednjoškolskih udžbenika o LGBTIQ pojmovima u Bosni i Hercegovini, Svetlana Đurković, Sarajevo: Udruženje Q, 2010. godina.

Viktor Zahtila, http://www.voxfeminae.net/cunterview/politika-drustvo/item/8471-djeca-i-seksualnost

Ovaj tekst je dio kampanje povodom 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava, koju vode Sarajevski otvoreni centar i Fondacija Mediacentar Sarajevo, u okviru projekta “Unapređenje prava lezbejki, gej muškaraca, biseksualnih i transrodnih osoba u BiH u skladu s EU standardima” koji finansira Europska unija uz finansijsku podršku Fondacije Astraea.

 

Izvor: lgbt.ba

Film

Projekcija filma "Fine mrtve djevojke"
fine mrtve djevojke
05 Lipanj 2014 2184
Povodom pride tjedna, sljedeći utorak (10.06.) u LGBT Centru Zagreb prikazat će se film Fine mrtve djevojke, a u četvrtak (12.06.) LGBT centar ugostiti će glumice iz istoimene predstave dramskog k...
Robert de Niro: Moj život sa gej ocem
Robert de Niro
29 Svi 2014 1723
Čuveni holivudski glumac Robert de Niro otvorio je dušu i za magazin “Aut” govorio o svom pokojnom ocu o kome je snimio i dokumentarni film.
Prikazivanje dokumentarnog filma o LGBT obiteljima u klubu MaMa - nedjelja 22.12.
Prikazivanje dokumentarnog filma o LGBT obiteljima u klubu MaMa - nedjelja 22.12.
19 Prosinac 2013 2132
U nedjelju 22.12.2013. u 18h će se u klubu MaMa (Preradovićeva 18) prikazivati dokumentarni film Right2Love koji prikazuje život LGBT obitelji u šest država Europske unije. U filmu LGBT roditelji...

LEZdarije

10 stvari koje nikada ne biste trebali reći lezbijki
Vrišt
19 Svi 2010 6514
10. Sve lezbijke samo žele biti muškarci Ne žele! Mi smo žene koje žele biti sa ženama. Ko je rekao išta o muškarcima? Muškarci imaju penis, pa što? Nije da se ne mogu prošetati par stanica...
45 načina da se rešite sastanka na slepo.
maca
05 Kolovoz 2009 4386
1. Tokom večere, štitite svoj tanjir nožem i viljuškom tako da odajete utisak da ćete ubosti svakog ko posegne za vašim tanjirom, pa makar to bio i konobar.2. Pokupite sve slanike sa okolnih sto...
Ako ste buč, u vezi sa famicom i želite da potraje:
Ako ste buč, u vezi sa famicom i želite da potraje:
15 Srpanj 2009 4396
1. Nazivajte je.2. Ne lažite.3. Ako će vam izlazak biti zabavan, pozovite i nju.4. Ukoliko će vaš izlazak uključiti i striptizete, ne zaboravite pravilo sa bazena "Bez dodirivanja".5. Tačan odgo...

Oni o nama

Budući politolozi/ginje su nedovoljno upućeni
politolozi
07 Svi 2015 1381
u problematiku ljudskih prava Tražeći informaciju više, kao budući saradnik portala Lgbt.ba, o položaju LGBT osoba u Bosni i Hercegovini, najčešći termini koji se pojavljuju u izvještajima, m...
Željka Markić nakon dobivene bitke izgubila rat
Markić
06 Kolovoz 2014 1926
Ni danas nije potpuno jasno zašto je Željka Markić odlučila postati dio javnoga života u Hrvatskoj te najznačajnija vjernica za Katoličku crkvu od devedesetih godina naovamo upravo zahvaljujuć...
Tolerancijom prema gay pravima odlikuju se razvijene sredine
Petrić
23 Siječanj 2014 1989
One sredine koje su na nedavnom referendumu o braku glasale "protiv" (Istra, Rijeka,Varaždin...) su razvijenije, naspram sredina koje su glasale "za". Sve to ide u prilog teoriji poveznice društveno...

Za žene 50+

Nekad i sad
lesbian party
04 Lipanj 2010 5887
Sad: U noćnom klubu gužva. U obilju žena raznih dobnih skupina muškarci se mjere promilima, a prisutni su isključivo u svojstvu osoblja. Na ulazu plakat s naznakom Ladies Only. A ženeeeeee. Ima...
Generacija u procjepu
Starije lezbijke
20 Svi 2010 2963
Zašto baš 50+?Površno gledano moguće zato jer jedna 50+ lezba ima veliki utjecaj na ovoj stranici pa joj se eto prohtjelo pisati i objavljivati tekstove o svojoj generaciji.
Možete li izbeći upadanje u "anti-aging" zamku?
aging
13 Srpanj 2009 3803
Nemam nameru pokušavati da se 65 izgledam kao da mi je 25.
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksLinkedin

Lezvezarije Gilde M.

 

Izložba Tine Antolić

Pogled s BaLConn-a