Queerologija

pDr. Barbara L. Frankowski i Odbor za adolescenciju Američke Pedijatrijske Akademije, izdaju ovaj mjesec klinički izvještaj koji treba poslužiti kao vodič za kliničare u pružanju pedijatrijske brige, koji se odnosi na pitanje seksualne orijentacije u adolescenata. Ta je pedijatrijska organizacija svoje prve zaključke o homoseksualnosti u adolescenata izdala 1983. godine, a reviziju načinila deset godina kasnije, 1993. Nova revizija upućuje pedijatre kako se trebaju odnositi prema mladima koji se nalaze u procesu propitivanja vlastite seksualnosti.

U članku je veoma jasno pojašnjena distinkcija između seksualne orijentacije i spolnog identiteta, što je često predmet nerazumijevanja i svrstavanja pod istim značenjem. I dok seksualna orijentacija predstavlja model privlačnosti pojedinca prema specifičnom spolu (suprotnom, vlastitom ili prema oba), kao suprotnost tome predstavljen je spolni identitet koji predstavlja samoidentifikaciju pojedinca u kontekstu muškog ili ženskog spola. Jednako tako je pojašnjena i rodna uloga, kao izražaj muškosti ili ženskosti. Predrasuda da su homoseksualne osobe nužno i transrodne pobija se činjenicom da su spolni identitet i rodna uloga većinom u skladu sa spolom homoseksualnih pojedinaca. Ipak, to ne isključuje varijabilitet seksualne orijentacije u transrodnih osoba. Definicija transrodnosti poklapa se sa terminom transseksualnosti, kada pojedinac osjeća pripadnost suprotnom spolu od njegove anatomske ili genetičke determinacije. Transvestiti su i dalje, sukladno terminologiji propisanoj od strane Američkog Udruženja Psihijatara, klasificirani kao pojedinci koji oblače odjeću suprotnog spola da bi postigli spolno zadovoljenje, uz napomenu da se njihova rodna uloga ne poklapa sa društvenim normama. Stanovita distinkcija povlači se između transrodnosti i transvestije, iako je dosta nejasan razlog takvog postupka, kada je i transvestija oblik rodne uloge. Uvođenje nove terminološke formulacije zahtijeva reviziju DSM klasifikacije, pa će ukoliko transvestija ne bude više patološki označena kao transvestitski fetišizam, prestati distinkcija između ta dva srodna termina. Ističe se kako seksualna orijentacija nije sinonim seksualnoj aktivnosti ili ponašanju, kao što ono nije mjerilo seksualne orijentacije. Sama po sebi, definicija seksualne orijentacije referira se na percepciju. Ne treba, međutim, zaboraviti to da istraživanja za koja se smatra da povezuju seksualnu orijentaciju sa nekom biološkom varijablom, mogu zapravo biti povezana sa specifičnostima u ponašanju, što treba biti predmetom potvrde ili isključenja u daljnjim istraživanjima. Naime, promjene u mozgu nađene u homoseksualnih muškaraca nisu dale odgovor na pitanje uzročnosti već povezanosti sa seksualnom orijentacijom. Prevladavajuća hipoteza jest da povezanost determinira uzročne veze između tih promjena i seksualne orijentacije, ali ju je nemoguće potvrditi dok se ne dokaže da specifično seksualno ponašanje (aktivni izražaj seksualne orijentacije) nije dovelo do tih promjena i njihova održavanja. Protuargument postojećoj hipotezi leži u činjenici plastičnosti mozga kao odgovor na specifična ponašanja, pa povezanost sa seksualnom orijentacijom, de facto, može biti rezultat seksualnom orijentacijom induciranog specifičnog ponašanja. Međutim, ponašanje je varijabilno, a seksualna orijentacija perzistentna i nepromjenjiva, što je nepobitna činjenica, bez obzira na trenutni rezultat neurobioloških istraživanja, koja nisu toliko važna u kontekstu pružanja pedijatrijske brige adolescentima. Tako se pedijatrima ukazuje na distinkciju između ponašanja (kao voljnog odabira) i seksualne orijentacije (kao intrinzičnog impulsa), pa je važno preispitati aspekt privlačnosti adolescenta prema specifičnom spolu, iako on nije imao homoseksualnih kontakata.

Etiologija i prevalencija homoseksualnosti u ovom članku nemaju značaj patološke klasifikacije, kao što se to može činiti. Pitanje uzročnosti nije važno radi dokidanja homoseksualnosti već njezina boljeg razumijevanja, što je važno uočiti. Definicija seksualne orijentacije došla je 1973. godine reklasifikacijom homoseksualnosti sa liste mentalnih poremećaja Dijagnostičkog i statističkog priručnika. Pohvalno je to što je vrlo jasno rečeno da seksualna orijentacija, iako nije poznat mehanizam njena razvoja, prema literaturi i mišljenju većine znanstvenika nije predmetom individualnog izbora, što je često argument dogmatskim stajalištima proizašlim iz religijskih uvjerenja. Vjerojatna etiologija homoseksualnosti ne oslanja se na determinističku predodžbu isključivog utjecaja, već povezanosti kako genetičkih, neurobioloških, endokrinoloških tako i socijalnih faktora. Prevalencija homoseksualnosti u SAD-u visoko je varijabilna. Neka istraživanja pokazala su da je 2% muškaraca isključivo homoseksualno i 3% biseksualno. Istovremeno, neka istraživanja ukazuju da je 3 do 10% odraslih osoba homoseksualne orijentacije. Uzevši u obzir da metodologija istraživanja koja ispituju prevalenciju homoseksualnosti ovisi o stavovima društva o homoseksualnosti, njezin varijabilitet i nije toliko iznenađujuć. Biti će, međutim, potrebno kontinuirano provođenje istraživanja i usporedba rezultata kako bi se utvrdila prosječna incidencija homoseksualnosti u određenoj populaciji, koja naravno treba biti stabilna.

Primarni cilj u brizi za mlade koji jesu ili misle da bi mogli biti homoseksualni jest promovirati normalni adolescentski razvoj, dobro socijalno i emocionalno osjećanje te fizičko  zdravlje. Predrasude se često izražavaju u kontekstu psihofizičke slabosti homoseksualnog pojedinca da se nosi sa svojom okolinom, preusmjeravajući uzročnost takvoga stanja na činjenicu seksualne orijentacije, a ne represije društva. Tu je vrlo važno znati da nema razlika u psihofizičkoj stabilnosti osoba bez obzira na seksualnu orijentaciju, jer je sasvim razumljivo da će osobe izložene nerazumijevanju, diskriminaciji i nasilju imati veću potrebu za zdravstvenim i psihološkim savjetovanjem, odnosno tretmanom. Ističe se podatak da su neheteroseksualni adolescenti često izloženi uznemiravanju i nasilju; 45% ispitanih homoseksualaca i 20% lezbijki bilo je žrtvama verbalnih i fizičkih napada tijekom srednjeg školovanja specifično zbog njihove seksualne orijentacije. Oni također imaju veći rizik od napuštanja škole, izbacivanja iz kuće i boravku na ulici radi preživljavanja. Neki od tih adolescenata korisnici su droga i mnogo je vjerojatnije da će početi koristiti duhan, alkohol i nelegalne droge u ranijoj dobi od svojih heteroseksualnih vršnjaka. Također je vrlo značajan i povišen rizik od spolno prenosivih bolesti (STD). Takva istraživanja upravo se neispravno tumače kada se radi o opravdavanju predrasuda, a ne postavlja se pitanje kako bi prošao netko tko trpi jednak tretman po osnovi neke druge karakteristike, što je vrlo jasno u ovom članku izrečeno.

Neheteroseksualne mlade osobe prisutne su u svim populacijama adolescenata, svim socijalnim klasama i svim rasnim i etničkim grupama. Većina je «nevidljiva» i često prolazi kroz pedijatrijske ambulante bez pitanja o njihovoj seksualnoj orijentaciji. Stoga se svi stručnjaci upućuju da osvijeste svoje pacijente o seksualnoj orijentaciji i ponašanju ili ih pošalju stručnjaku koji to može učiniti. Dužnost pedijatara nije označiti ili identificirati neheteroseksualnu mladež. Oni trebaju kreirati kliničko okruženje u kojem se šalju jasne poruke da se o osjetljivim pitanjima oko seksualnosti uvijek može razgovarati onda kada adolescent osjeti spremnost za to. Moraju biti spremni razgovarati sa svim adolescentima, posebice onima koji su pod utjecajem stresa.  Pedijatri trebaju olakšati mladima proces izlaska iz šutnje i savjetovati ih na koji način trebaju pristupiti svojim obiteljima, kao što je izjava «Ista sam osoba, samo sada znate više o meni.» Međutim, istaknuto je da nema tehnike koja će prevenirati negativne reakcije. Roditelji, braća i drugi članovi obitelji možda će također zatrebati pomoć stručnjaka, pa je vrlo važno da pedijatar zna kako će postupiti uz dopuštenje adolescenta. Adolescentima, međutim, treba pružiti informaciju o svim mogućim posljedicama iskoraka, o čemu trebaju pažljivo razmisliti. Pedijatrima se također savjetuje da djeluju na osvješćivanje stručnjaka, prosvjetnih djelatnika i drugih društvenih aktera o pitanjima homoseksualnosti i biseksualnosti.

Upućivanje pedijatara u problematiku adolescentne seksualnosti u kontekstu seksualne orijentacije važan je korak u pobijanju predrasuda proizašlih iz nedostatka informacija i dokaz je zrelog napretka akademske zajednice u sferi brige za zdravlje mladih. Kao mjerilo kvalitete i visokog zdravstvenog standarda ovaj bi članak mogao biti sjajan poticaj u implementaciji zdravstvene zaštite homoseksualnih, biseksualnih i transrodnih osoba u Hrvatskoj. Nadajmo se da nećemo na to morati dugo čekati.
Literatura:

1. Frankowski B.L., 2004. «Sexual Orientation and Adolescents.» Pediatrics, vol. 113, pp. 1827-1832

Film

Projekcija filma "Fine mrtve djevojke"
fine mrtve djevojke
05 Lipanj 2014 1924
Povodom pride tjedna, sljedeći utorak (10.06.) u LGBT Centru Zagreb prikazat će se film Fine mrtve djevojke, a u četvrtak (12.06.) LGBT centar ugostiti će glumice iz istoimene predstave dramskog k...
Robert de Niro: Moj život sa gej ocem
Robert de Niro
29 Svibanj 2014 1513
Čuveni holivudski glumac Robert de Niro otvorio je dušu i za magazin “Aut” govorio o svom pokojnom ocu o kome je snimio i dokumentarni film.
Prikazivanje dokumentarnog filma o LGBT obiteljima u klubu MaMa - nedjelja 22.12.
Prikazivanje dokumentarnog filma o LGBT obiteljima u klubu MaMa - nedjelja 22.12.
19 Prosinac 2013 1895
U nedjelju 22.12.2013. u 18h će se u klubu MaMa (Preradovićeva 18) prikazivati dokumentarni film Right2Love koji prikazuje život LGBT obitelji u šest država Europske unije. U filmu LGBT roditelji...

LEZdarije

10 stvari koje nikada ne biste trebali reći lezbijki
Vrišt
19 Svibanj 2010 6227
10. Sve lezbijke samo žele biti muškarci Ne žele! Mi smo žene koje žele biti sa ženama. Ko je rekao išta o muškarcima? Muškarci imaju penis, pa što? Nije da se ne mogu prošetati par stanica...
45 načina da se rešite sastanka na slepo.
maca
05 Kolovoz 2009 4130
1. Tokom večere, štitite svoj tanjir nožem i viljuškom tako da odajete utisak da ćete ubosti svakog ko posegne za vašim tanjirom, pa makar to bio i konobar.2. Pokupite sve slanike sa okolnih sto...
Ako ste buč, u vezi sa famicom i želite da potraje:
Ako ste buč, u vezi sa famicom i želite da potraje:
15 Srpanj 2009 4194
1. Nazivajte je.2. Ne lažite.3. Ako će vam izlazak biti zabavan, pozovite i nju.4. Ukoliko će vaš izlazak uključiti i striptizete, ne zaboravite pravilo sa bazena "Bez dodirivanja".5. Tačan odgo...

Oni o nama

Budući politolozi/ginje su nedovoljno upućeni
politolozi
07 Svibanj 2015 1182
u problematiku ljudskih prava Tražeći informaciju više, kao budući saradnik portala Lgbt.ba, o položaju LGBT osoba u Bosni i Hercegovini, najčešći termini koji se pojavljuju u izvještajima, m...
Željka Markić nakon dobivene bitke izgubila rat
Markić
06 Kolovoz 2014 1696
Ni danas nije potpuno jasno zašto je Željka Markić odlučila postati dio javnoga života u Hrvatskoj te najznačajnija vjernica za Katoličku crkvu od devedesetih godina naovamo upravo zahvaljujuć...
Tolerancijom prema gay pravima odlikuju se razvijene sredine
Petrić
23 Siječanj 2014 1763
One sredine koje su na nedavnom referendumu o braku glasale "protiv" (Istra, Rijeka,Varaždin...) su razvijenije, naspram sredina koje su glasale "za". Sve to ide u prilog teoriji poveznice društveno...

Za žene 50+

Nekad i sad
lesbian party
04 Lipanj 2010 5570
Sad: U noćnom klubu gužva. U obilju žena raznih dobnih skupina muškarci se mjere promilima, a prisutni su isključivo u svojstvu osoblja. Na ulazu plakat s naznakom Ladies Only. A ženeeeeee. Ima...
Generacija u procjepu
Starije lezbijke
20 Svibanj 2010 2733
Zašto baš 50+?Površno gledano moguće zato jer jedna 50+ lezba ima veliki utjecaj na ovoj stranici pa joj se eto prohtjelo pisati i objavljivati tekstove o svojoj generaciji.
Možete li izbeći upadanje u "anti-aging" zamku?
aging
13 Srpanj 2009 3590
Nemam nameru pokušavati da se 65 izgledam kao da mi je 25.
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksLinkedin

Pogled s BaLConn-a