Queerologija

1. Čak i ako trenutna istraživanja pokazuju da je seksualna orijentacija fiksna i nepromjenljiva, neki još uvijek insistiraju da se homoseksualci mogu promijeniti ako to žele.

- Da li biste Vi mogli promijeniti svoju seksualnu orijentaciju na zahtjev?
- Da li biste željeli? Zašto ili zašto ne?

    2. Mnogi ljudi pretpostavljaju da je homoseksualnost izbor, i da su homoseksualci donijeli odluku da budu homoseksualci.

- Ako pretpostavljate da je homoseskualnost stvar izbora, da li onda pretpostavljate da je i heteroseksualnost stvar izbora?
- Kada ste Vi odabrali svoju seksualnu orijentaciju?

    3. Pretpostavite na trenutak da je seksualna orijentacija stvar izbora (a istraživanja pokazuju da nije):

- Da li to znači da gayevi i lezbijke manje zaslužuju zaštitu ljudskih prava?

    4. Trenutno, naša vlada ne dozvoljava sklapanje istospolnih brakova, niti zaštitu od diskriminacije pri zapošljavanju i traženju stanova.

- Da li gayevi i lezbijke trebaju da plaćaju poreze vladi koja im ne omogućava osnovnu zaštitu ljudskih prava?
- Zašto bi gayevi i lezbijke plaćali fondove koji omogućuju posebna prava i beneficije heteroseksualcima i njihovim partnerima, a koji nemaju nikakvih beneficija za homoseksualce?

    5. Da li biste odbili donaciju organa koji bi vam spasio život ako otkrijete da je donator bio gay ili lezbijka?

    6. Da li Vam se čini ispravno da heteroseksualni par koji je vjenčan jednu godinu ima veća prava i odgovornosti jedno prema drugome od homoseksualnog para koji je zajedno 25 godina?

    7. Da je Vaše dijete homoseksualac:

- Da li biste ga/ju voljeli manje?
- Da li biste željeli da Vaše dijete živi u društvu koje odbija da ga/ju prihvati i dodijeli mu/joj jednaka prava?
- Da li biste željeli da ljudi prave pretpostavke o Vašem djetetu na osnovu stereotipa i predrasuda, ili biste željeli da ljudi procjenjuju Vaše dijete na osnovu logike, činjenica i osobnog razuma?
- Da li biste vjerovali da vaše dijete manje zaslužuje osnovna ljudska prava, slobodu da provede svoj život sa osobom koju voli, i beneficije legalnog braka?


    8. Da je Vaš/a susjed/a ili kolega/inica sa posla gay:

- Kako bi njegova/njena seksualna orijentacija utjecala na Vas?
- Da li bi dodjela jednakih prava njemu/njoj, ugrozilo Vaša prava? Kako?

    9. Trenutno, gay i lezbijskim parovima nije dozvoljena beneficija legalnog braka, dok heteroseksualni parovi nastavljaju da dobivaju beneficije legalne zajednice.

- Ko sada ima posebna prava?
- Da li bi dodjela prava na brak gayevima i lezbijkama utjecala na bilo čije pravo na brak? Kako?
- Kako bi to utjecalo na beneficije koje trenutno uživaju heteroseksualni parovi?
- Da li bi dodjela prava na brak gayevima i lezbijkama utjecalo na Vaš brak? - Kako?

    10. Često pogrešno shvatanje je da gayevi i lezbijke zlostavljaju djecu daleko više nego heteroseksualci.

- Ova predrasuda je korištena da bi se spriječili gayevi i lezbijke da rade sa djecom. Ustvari, većina djece koja je zlostavljana su zlostavljana od strane heteroseksualnih muškaraca.
- Zašto ne bismo koristili istu logiku koja se primjenjuje na gayeve i lezbijke da zabranimo heteroseksualnim muškarcima da podučavaju, budu izviđački vodiči, ili rade u bilo kojem polju gdje bi mogli biti u bliskom kontaktu sa djecom?

    11. Ako je glavni cilj protivnika gay brakova očuvanje svetosti braka...

- Zašto se onda ne zabrani ili smanji broj razvoda koje jedna osoba može imati? Zar razvod nije prijetnja svetosti braka?
- Dosta protivnika gay brakova su i sami razvedeni, neki i više puta. Da li se njima može vjerovati da razumiju svetost braka? Da li se oni više brinu o svetosti braka ili o promociji svojih heteroseksističkih stavova?

    12. Zašto veliki broj ljudi smatra AIDS/HIV homoseksualnom zarazom kada:

- Svjetska zdravstvena organizacija izvještava da je heteroseksualni kontakt odgovoran za preko 70% svih AIDS/HIV slučajeva u svijetu?
- Prema CDC-ovim (Centers for Disease Control and Prevention - Centri za kontrolu i prevenciju zaraza) statistikama (juli, 1997) heteroseksualni seks je najbrže rastući način prenosa HIV-a u Sjedinjenim Američkim Državama - rastući 15 do 20% godišnje, poredeći sa 5% za intravenozno korištenje droga, i 5% za homoseksualne muškarce.
- Lezbijke ostaju najmanje rizična grupa ljudi za zarazu HIV-om putem seksualnog kontakta.